เจ้าภาพจงเจริญ

ศิลปิน: สามโทน

 

คิดทองให้ได้ทอง

คิดเงินให้ได้เงิน

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

ใครมีเท่าไรมีเท่าไรก็มีเท่าไร

ไม่ต้องควักสักแดงสักบาท

เอาหัวใจมาก็พอ

ไม่ต้องรอก็ขอประกาศ

ว่างานนี้ของฟรีแน่นอน

ให้เจ้าภาพจงเจริญ

คิดทองให้ได้ทอง

คิดเงินให้ได้เงิน

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

รินรินเข้าไปรินเข้าไปก็รินเข้าไป

ให้มันครบครบคนครบครัน

รินหัวใจมาให้กัน

ดื่มดวงใจของกันและกัน

ดื่มให้ความสัมพันธ์ยืดยาว

ให้เจ้าภาพจงเจริญ

คิดทองให้ได้ทอง

คิดเงินให้ได้เงิน

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

 

คนไทยด้วยกันผูกพันแน่นหนา

มาถึงเรือนมาเยือนถึงถิ่น

มันต้องกินด้วยกันสักมื้อ

(คนไทยด้วยกันผูกพันแน่นหนา)

(มาถึงเรือนมาเยือนถึงถิ่น)

(มันต้องกินด้วยกันสักแบน)

เขมรกับญวนกับลาว

ข้ามมาบ้านเรายังเลี้ยงดูอย่างดี

รินรินเข้าไปรินเข้าไปก็รินเข้าไป

ให้มันครบครบคนครบครัน

รินหัวใจมาให้กัน

ดื่มดวงใจของกันและกัน

ดื่มให้ความสัมพันธ์ยืดยาว

ให้เจ้าภาพจงเจริญ

คิดทองให้ได้ทอง

คิดเงินให้ได้เงิน

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

ให้เจ้าภาพจงเจริญ

คิดเงินให้ได้ทอง

คิดทองให้ได้เงิน

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

คิดเงินให้ได้ทอง

คิดทองให้ได้เงิน

ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***