เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ปลื้ม! รับเป็นทูตสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ (TSCPA)

| เปิดอ่านสี่สาว เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ปลาบปลื้ม! สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย หรือ Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals (TSPCA) ยกให้เป็น TSPCA’S AMBASSADOR ทูตไทยกลุ่มแรกของสมาคมรณรงค์ที่หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์โดยสันติวิธี ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และในด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเมตตาให้แก่เยาวชน และสาธารณชนโดยทั่วไปโดยกลุ่มศิลปิน เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ได้กล่าวเปิดใจเกี่ยวกับการรับบทบาทใหม่ในครั้งนี้ว่า “พวกเรา เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ก็ต้องขอขอบพระคุณสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะ ที่ให้เกียรติและพิจารณาคัดเลือกพวกเราทำหน้าที่เป็นทูตของสมาคมฯ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเล็งเห็นว่าพวกเรามีความใส่ใจในเรื่องของการดูแลสัตว์อย่างจริงจัง โดยการเปิดประมูลเสื้อผ้าผ่านทาง HI5 ของพวกเรา เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือสัตว์พิการ หรืออย่างเมื่อวันเกิดที่ผ่านมา แนนนี่ ก็ชวนเพื่อนๆ ไปร่วมมอบอาหารและยารักษาโรคให้กับ มูลนิธิสัตว์พิการปากเกร็ด ทางสมาคมฯ เองก็อาจจะมองเห็นและพิจารณาจากส่วนนี้ค่ะสำหรับบทบาทและหน้าที่ของพวกเราในการเป็นทูตของ TSPCA ก็คือการเป็นแกนนำให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในเรื่องของการต่อต้านการทารุณสัตว์ รวมถึงชักชวนให้ทุกคนให้ความสนใจที่จะช่วยเหลือบรรดาสัตว์พิการ หรือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งพวกเราทั้ง 4 คน รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของทางสมาคมฯ เนื่องจากพวกเราเป็นศิลปิน ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการชักนำให้วัยรุ่นมาสนใจเรื่องการต่อต้านการทารุณสัตว์ เพราะในเมืองไทยยังมีสัตว์ที่ถูกทารุณและทอดทิ้งอีกเป็นจำนวนมาก และพวกเราก็จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยความตั้งใจและเต็มใจค่ะ”ทั้งนี้ในช่วงเช้าของวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีแต่งตั้งทูต TSPCA อย่างเป็นทางการ ณ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมี รศ. นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งทูตให้แก่กลุ่มศิลปิน เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ พร้อมทั้ง คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานจาก บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ อันเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ“จากการที่ทางบริษัทฯ เครือข่ายบันเทิงครบวงจร ผลิตศิลปิน-ดาราออกสู่สังคม ที่ล้วนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ ทำให้เรามุ่งให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับทางภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดังจะเห็นได้จากการที่เรายังได้ส่งศิลปินในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆของภาครัฐและเอกชนที่ขอความร่วมมือมาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และในวันนี้ อาร์เอส ก็ยังได้เดินหน้าในการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมต่อ ด้วยการร่วมมือกับ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งให้กลุ่มศิลปิน เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ให้เป็นทูตกลุ่มแรกของสมาคมฯ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วกลุ่มศิลปิน เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ก็เป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่มีความสนใจและใส่ใจกับการดูแลสัตว์ รวมถึงยังเป็นกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของกลุ่มวัยรุ่นและบุคคลทั่วไป ซึ่งการที่ เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ก็จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจและร่วมรณรงค์ในเรื่องการลดการทารุณสัตว์ในประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ”หลังจากเสร็จพิธีการมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งทูตฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ก็ได้เดินทางต่อไปยัง บ้านอุปถัมภ์ (ป้านิดา) ในความดูแลของ TSPCA เขตตลิ่งชัน โดยได้รับความร่วมมือจากเหล่าอาสาสมัคร TSPCA รวมถึงพนักงานจาก บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในการทำกิจกรรม สุขอนามัยเพื่อเจ้า 4 ขา โดยการจัดระเบียบและทำความสะอาดบ้านอุปถัมภ์เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนให้การรักษาสุนัขหรือแมวที่ได้รับบาดเจ็บ รวมไปถึงการติดป้าย หยุดทิ้งสุนัข และแมวจรจัด บริเวณประตูหน้าบ้าน เพื่อป้องกันการนำสัตว์มาปล่อย ซึ่งถือว่าเป็นการทารุณสัตว์อย่างหนึ่งและถัดจากนี้ก็ยังมีโครงการอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอาสาสมัคร (Good Friend Volunteer) ซึ่งจะเป็นการเชิญชวนประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ โครงการผลักดันกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการร่วมรณรงค์ ผลักดัน พ.ร.บ.ฯ ให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย และเผยแพร่ออกสู่สากล ในระดับเอเชียแปซิฟิกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย หรือ TSPCA ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2537 โดยมีนายกสมาคมฯ คนแรกคือ วุฒิสมาชิก มีชัย วีระไวทยะ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 02-236-2176 รวมถึง http://www.thaispca.org - e-mail : info@thaispca.org

Artist:


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.