"รุ้งงาม" ทอแสง ดนตรีคลาสสิคไทย

| เปิดอ่าน


ความสนพระทัยส่วนพระองค์ด้านดนตรีคลาสสิค ของสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทำให้วงการดนตรีคลาสสิคในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักตื่นตัวขึ้นมาก

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เยาวชนไทยจึงพัฒนาและมีผลงานในเวทีระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รมว.วัฒนธรรม เล่าว่า ในปีพ.ศ.2547 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงดำริให้จัดตั้ง "ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิคฯ" โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมด้วยการให้ทุนการศึกษาหรือฝึกอบรมแก่นักดนตรีไทยและให้ทุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปแข่งขันหรือการแสดงดนตรีทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ พระองค์ทรงเป็นประธานการสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนและเป็นองค์ประธานในการพระราชทานทุนการศึกษาด้วย ปัจจุบันมีเยาวชนที่ได้รับทุนแล้ว 20 ราย ที่สำคัญพระองค์เสด็จทรงเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิคฯ มาตลอด แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะให้ศิลปินไทยพัฒนาความสามารถของตนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ

จากที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรา ธิวาสราชนครินทร์ สนพระทัยการฟังดนตรีคลาสสิคเป็นพิเศษ โดยภายหลังจากที่ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิคของนักเรียนที่พระราชทานทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิคนั้น ทรงมีพระดำริว่า "เราไม่มีสถาบันสอนดนตรีคลาสสิคในประเทศ" ด้วยเหตุนี้ในโอกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 6 พฤษภาคม 2550 รัฐบาลมีมติให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขัน (เดิม) ในส่วนด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เชิงสะพานพระราม 8 โดยมีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ใช้งบดำเนินการกว่า 800 ล้านบาท

ขณะนี้รัฐบาลให้งบประมาณเบื้องต้นในการจัดสร้างมาแล้วประมาณ 22 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 3-5 ปีจะแล้วเสร็จ ส่งผลให้ประเทศไทยมีสถาบันการเรียนการสอนด้านดนตรีคลาสสิคที่เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจในสาขานี้เข้ามาศึกษาได้ ระยะแรกอาจจะรับนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อผลิตนักเรียนเข้าสู่การศึกษาต่อในคณะดุริยางคศาสตร์ ระดับมหา วิทยาลัย จากนั้นในระยะต่อไปจะขยายการสอนไปยังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาต่อไป

คุณหญิงไขศรีกล่าวว่า ในการผลิตนักดนตรีคลาสสิคของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานั้น สถาบันจะคำนึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนภายใต้ปณิธาน "พัฒนาพรสวรรค์ สรรค์สร้างคีตกวี ผลิตนักดนตรีสู่สากลโลก" เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีแต่ด้อยโอกาสเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเรียนในสาขานี้ได้ด้วย

โดยสถาบันจะคัดเลือกเด็กที่มีความพร้อมและมีพื้นฐานทางดนตรี ขณะเดียวกันหลักสูตรที่ใช้สอนประยุกต์จากต่างประเทศมาอ้างอิงด้วย

ในเบื้องต้นจะเชิญอาจารย์ผู้สอนจากต่างประเทศมาสอนร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย โดยสถาบันยังมีหน้าที่พัฒนามาตรฐาน และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความรู้ ความสามารถและทักษะด้านดนตรีคลาสสิคของนักดนตรีในประเทศเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วย

"ดิฉันเชื่อว่าอนาคตจะต้องขยายหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อให้เป็นสถาบันด้านดนตรีคลาสสิคที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ เพราะเชื่อว่าด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีศิลปินเอกระดับโลกได้ ที่สำคัญดิฉันคิดว่าภายหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อกาลเวลาผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่คือ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งจะถือเป็นอนุสรณ์ให้พวกเราชาวไทยทุกคนสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งกระทรวงวัฒน ธรรมจะจัดแสดงนิทรรศการแสงหนึ่งคือรุ้งงาม โดยเป็นห้องแสดงนิทรรศการถาวรให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา" รมว.วัฒนธรรมกล่าว

++ รู้จักกับ 3 พี่น้องคนเก่ง นักเรียนทุนดนตรีคลาสสิคพระพี่นางฯ ++

สนับสนุนเนื้อหาข่าวโดย

Artist:


เพลงพิเศษนี้ มีให้ฟังเฉพาะผู้ใช้งาน JOOX มิวสิคแอพแบบ VIP เท่านั้น

ดาวน์โหลด JOOX ฟรีมิวสิคแอพ
แล้วรับสิทธิ์ใช้งานแบบ VIP ฟรี

แค่คลิก หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อติดตั้ง JOOX
บนสมาร์ทโฟนของคุณ รับสิทธิ์การใช้งาน JOOX
แบบ VIP กันไปเลยฟรีๆ

 

หากคุณใช้งาน JOOX แบบ VIP อยู่แล้ว

แค่ล็อกอินด้วยการคลิก  ที่มุมบนขวามือ
ของ Sanook! Music ด้วยแอคเคาท์ JOOX ของคุณ

Album
00:00 / 00:00
0
เพลงที่อยู่ในคิว (0) เคลียร์ลิสต์ทั้งหมด
No songs added

In Sanook Music, click "▷" or "+" to play or add songs.